زبدةالاشعار

موضوع:خوشدل تهرانی

مه شب کند هماره به چرخ برین طلوع #عباسیه_خوشدل_تهرانی

میلادیه حضرت اباالفضل علیه السلام . . . مرحوم علی اکبر #خوشدل_تهرانی . مه شب کند هماره به چرخ برین طلوع در روز کس ندیده کند بر زمین طلوع‏ . من دیده‏‌ام ولیک که اندر زمین مهی چون آفتاب کرده به روزی چنین طلوع‏ . آن ماهبیشتر

گویند می شود دری از خلد وا به قم #حضرت_معصومه_خوشدل_تهرانی

در توصیف #قم . . . مرحوم خوشدل تهرانی . . گویند می شود دری از خُلد وا به قم من گویمت که برتر از این نه بها به قم . چون مهد پاک دختر موسی بن جعفرست خُلد برین رسد ز شرافت کجا به قم . معصومه مکرمه ثانیِ فاطمه کافزود مقدمشبیشتر

دسته بندی درختی