زبدةالاشعار

موضوع:خوندل زنجانی

فراتین یوللارى باغلاندی قارداش #فرات_خوندل_زنجانی

بسته شدن راه فرات زبانحال امام به حضرت ابوالفضل (ع) . . #سبک_بیا_یابن_الحسن_آرام_جانم … ۳ سبک … کجائید ای شهیدان خدایی … جوشی زنجیر مشابه . . خوندل زنجانی . . فراتین یوللارى باغلاندی قارداش سوسوزدان سینه لر داغلاندیبیشتر

دسته بندی درختی