زبدةالاشعار

موضوع:دلسوز تبریزی

قالان گل پیکری بی سر حسین وای #ورود_محرم #دلسوز_تبریزی

ماه محرم #میانداری جوشی زنجیر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلسوز . قالان گل پیکری بی سر حسین وای جلالیندن کیچن یکسر حسین وای . . نه ماتمدور گونی خلقون قرادور باتوب یاسه ، جهان ماتم سرا دور بو ماتمده خدابیشتر

بو نه بزم غم فزادور که قرادی هر اساسی #ورود_محرم #دلسوز_تبریزی

ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلسوز . بو نه بزم غم فزادور که قرادی هر اساسی یر و گوگدن آشکاره گَلی واحسین صداسی . مگر آشکار اولوبدی مه غم گلوب محرّم دوتولوب جهاندا یوخسا شه کربلا عزاسی؟ . دیه سنبیشتر

عالمده عالمون عجب عالمدی یاحسین #حسینیه_دلسوز_تبریزی

یا حسین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلسوز تبریزی . عالمده عالمون عجب عالمدی یاحسین بو عالمونده، غرق، هر عالمدی یاحسین . سر شهادتونده قالوب عاجز انبیا عالم بو علمه، خالق عالمدی یاحسین . هر کیمسه ایستسهبیشتر

دسته بندی درختی