زبدةالاشعار

موضوع:دکتر قاسم رسا

الهی عاشقی شب زنده دارم #مناجات_قاسم_رسا

مناجات . مرحوم دکتر قاسم رسا . الهی عاشقی شب زنده دارم چو مشتاقان ز عشقت بیقرارم . ز کوی خویش نومیدم مگردان که جز کوی تو امیدی ندارم . الهی در دلم نوری بیفروز که باشد مونس شبهای تارم . ز لطفت جز گل امیدواری نروید از دلبیشتر

کیست زینب آنکه عالم واله و حیران اوست #زینبیه_دکتر_قاسم_رسا

مدح حضرت زینب (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر قاسم رسا . کیست زینب آنکه عالم واله و حیران اوست نور عصمت جلوه گر از چهرۀ تابان اوست . گوهر پاکی که از پستان عصمت خورده شیر جان به قربانش که جان عالمی قربانبیشتر

با صد هزاران جلوه شد از پرده بیرون ماه من #پیامبراسلام_قاسم_رسا

مدح و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر قاسم رسا . با صد هزاران جلوه شد از پرده بیرون ماه من تا ماه گردون را کند محو جمال خویشتن . دل روشن از سیماى او جان سر خوش از صهباى او شاهى کهبیشتر

ساربان تندمران محمل زینب زین بیش #راه_شام_دکتر_قاسم_رسا

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در راه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم دکتر قاسم رسا #تضمین از غزل #سعدی_شیرازی . ساربان تندمران محمل زینب زین بیش تا نهد مرهمی آن مونس جان بر دل ریش کز غمش سخت پریشانمبیشتر

الهی بی پناهان را پناهی #مناجات #دکتر_قاسم_رسا

مناجات   دکتر قاسم رسا الهی بی پناهان را پناهی به سوی خسته حالان کن نگاهی مرا شرح پریشانی چه حاجت که بر حال پریشانم گواهی خدایا تکیه بر لطف تو دارم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی دل سرگشته ام را رهنما باش که دل بیبیشتر

دسته بندی درختی