زبدةالاشعار

موضوع:دکتر قاسم رسا

الهی عاشقی شب زنده دارم #مناجات_قاسم_رسا

مناجات . مرحوم دکتر قاسم رسا . الهی عاشقی شب زنده دارم چو مشتاقان ز عشقت بیقرارم . ز کوی خویش نومیدم مگردان که جز کوی تو امیدی ندارم . الهی در دلم نوری بیفروز که باشد مونس شبهای تارم . ز لطفت جز گل امیدواری نروید از دلبیشتر

کیست زینب آنکه عالم واله و حیران اوست #زینبیه_دکتر_قاسم_رسا

مدح حضرت زینب (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر قاسم رسا . کیست زینب آنکه عالم واله و حیران اوست نور عصمت جلوه گر از چهرۀ تابان اوست . گوهر پاکی که از پستان عصمت خورده شیر جان به قربانش که جان عالمی قربانبیشتر

ساربان تندمران محمل زینب زین بیش #راه_شام_دکتر_قاسم_رسا

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در راه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم دکتر قاسم رسا #تضمین از غزل #سعدی_شیرازی . ساربان تندمران محمل زینب زین بیش تا نهد مرهمی آن مونس جان بر دل ریش کز غمش سخت پریشانمبیشتر

دسته بندی درختی