زبدةالاشعار

موضوع:دکتر کاظم نظری (بقا)

این عزا، سوگِ غریبانه اگر نیست بگو #ورود_محرم #بقا_اردبیلی

عاشق و دیوانه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر کاظم نظری بقا . این عزا، سوگِ غریبانه اگر نیست بگو دلم امسال، عزاخانه اگر نیست بگو . شمع، امسال نبردم درِ سقّاخانه شمعِ دل زیورِ کاشانه اگر نیست بگو . بهبیشتر

کار ما چیست در این دوره؟ هراسان بودن #پندیات_بقا_اردبیلی

پندیات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر کاظم نظری بقا . کار ما چیست در این دوره؟ هراسان بودن مثل بادی که به صحراست، پریشان بودن . بام تا شام دویدن، نرسیدن هرگز دائما دربدرِ یک دو سه تا نان بودن . دیدن بچۀبیشتر

دسته بندی درختی