زبدةالاشعار

موضوع:ذاکر تبریزی

شیعه لر غدیر خمون گونلر ایچره یوخ نظیری #غدیریه_فکری_تبریزی #غدیریه_ذاکر_تبریزی

غدیریه . . . مرحوم ذاکر تبریزی و مرحوم فکری تبریزی . شیعه لر غدیر خمّون گونلر ایچره یوخ نظیری چون اولوب بوگون کی گونده عالمون علی امیری . . حجّة الوداع دن چون رجعت ایلدی پیمبر اوچ مکاندا نازل اولدی جبرئیل او پیک داوربیشتر

دسته بندی درختی