زبدةالاشعار

موضوع:ذبیح گنجوی

فریاد او زماندان کیم شامه اسرا گلدی #ورود_شام #ذبیح_گنجوی

ورود به شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذبیح گنجوی . فریاد او زماندان کیم شامه اسرا گلدی هم زینبیله کلثوم هم زین العبا گلدی . . تخت اوسته یزید اول دم شمره دیدی ای جلّاد دئ کرببلاده سن نه ظلم ایلدونبیشتر

دسته بندی درختی