زبدةالاشعار

موضوع:راقم اردبیلی

اشک چشمیله ایدون گوز جامینی دریای خون #حسینیه_راقم_اردبیلی

کوچ از قتلگاه وصیت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام #شیعتی_مهما_شربتم_ماء_عذب_فاذکرونی (1) . . مرحوم راقم اردبیلی . . اشک چشمیله ایدون گوز جامینی دریای خون «شیعَتی مِهمَا شَرِبتُم ماءَ عَذبٍ فَاذکُرونی» . . خنجربیشتر

دسته بندی درختی