زبدةالاشعار

موضوع:رفوگر

وصل جاناندان اوتور جان ویردی سلطان بلا #قتلگاه #روفه_گر

شهادت امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم روفه گر . وصل جاناندان اوتور جان وئردی سلطان بلا کربلاده اولدی اشرف ماسوادن کربلا . . قوردی بیر بزم مرتّب اول شه مالک رقاب دوتدی ظلمت عالمی مستور اولوبدیبیشتر

دسته بندی درختی