زبدةالاشعار

موضوع:روشن اردستانی

ذیحجه رفت و اول ماه محرّم است #ورود_محرم_روشن_اردستانی

ورود ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمّد صادق «روشن اردستانی» . ذیحجه رفت و اول ماه محرّم است آن بود ماه شادی و این ماه ماتم است . عرش برین، بهشت و سماوات و شش جهت منزلگه ملال و سراپردۀ غمبیشتر

دسته بندی درختی