زبدةالاشعار

موضوع:رونقی مازندرانی

تا نام علی به سینه ات حک گردد #حیدریه #رونقی_مازندرانی

تا نام علی به سینه ات حک گردد هر آنچه که غیر اوست منفک گردد ای وای به حال آنکه در دوستیش یک لحظه دچار لغزش و شک گردد . . #حیدریه #رونقی_مازندرانی #حیدریه_مدح #تا_نام_علی_به_سینه_ات_حک_گردد #فارسی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ بیشتر

آن شب به سوی معبد جانانه میرفت #حیدریه #رونقی_مازندارنی

« درد پرورد » . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج محمد رونقی مازندرانی . آن شب به سوی معبد جانانه میرفت در منتهای عشق ، بی صبرانه میرفت . در تنگنای دخمۀ تنگ زمان بود در پهنۀ پهناور آن خانه میرفت . می آمد امّا یکبیشتر

تا که از نای علی واژۀ تکبیر شکست #حیدریه #رونقی_مازندارنی

« شوق رخ دوست » . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج محمد رونقی مازندرانی . تا که از نای علی واژۀ تکبیر شکست آه فرق سرش از ضربت شمشیر شکست . به جفای فلک و طاق مُقرنَس نالم روبه آخربه چه جرأت بدهد شیر شکست . تابیشتر

شکاف سر ندانم هست یا مه شد دو تا امشب #حیدریه #رونقی_مازندارنی

(( زخم جانگزا )) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج محمد رونقی مازندرانی . شکاف سر ندانم هست یا مه شد دو تا امشب که در ذهنم تداعی میکند آن ماجرا امشب . نه تنها باشکست رأس مولا رخنه در دین شد مسلم ثلمه وارد شدبیشتر

ای دُختر عُصارۀ ایمان رقیه جان #حضرت_رقیه #رونقی_مازندرانی

عزیز تر از جان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج محمد رونقی مازندرانی . ای دُختر عُصارۀ ایمان رقیه جان فرزند شاخص شه خوبان رقیه جان . دُردانه های اشک که آویختی زِ چشم شد دامنت چو لُجّۀ عمان رقیه جان . در بحربیشتر

در آینۀ نگاه زینب #زینبیه #رونقی_مازندرانی

در مصائب حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رونقی مازندرانی . در آینۀ نگاه زینب پیداست ز دور آه زینب . پویای ره درست باشد خواهان مرام و راه زینب . از پیرهنی دریغ کردند در زیر زره ز شاه زینب . تا خاکبیشتر

خوشا به حالت آنانکه خاکسار حسینند #حسینیه #رونقی_مازندرانی

تقدیم به خادمین هیآت حسینی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رونقی مازندرانی . خوشا به حالت آنانکه خاکسار حسینند نشسته سر به گریبان و داغدار حسینند . از آن تمامی ذَرّات کائنات و دو هستی بچرخشند و تَقلّا که در مداربیشتر

دسته بندی درختی