زبدةالاشعار

موضوع:سعدی شیرازی

صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست #عید_فطر #سعدی_شیرازی

ماهِ نو . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سعدی شیرازی . صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست بوستان در عنبر سارا گرفت از بوی دوست . دوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم ور نسازد می‌بباید ساختن با خوی دوست . گربیشتر

دل خون ز فراق و دیده پر آب #مهدیه_فانی_تبریزی

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی تضمین غزل #سعدی_شیرازی . دل خون ز فراق و دیده پر آب جان تشنۀ جام بادۀ ناب از سوز دل و فراق احباب ما را همه شب نمی برد خواب ای خفتۀ روزگار دریاب . . آنان که رهبیشتر

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سعدی_شیرازی . ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا به وصل خود دوایی کن دل دیوانهٔ ما را . علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدا را . گرتبیشتر

به نوبت اند ملوک اندرین سپنج سرای #پندیات_سعدی_شیرازی

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سعدی_شیرازی . به نوبت اند ملوک اندرین سپنج سرای کنون که نوبت تست ای ملک به عدل گرای . چه دوستی کند ایام اندک اندک بخش که بار بازپسین دشمنیست جمله ربای؟ . چه مایه بر سر اینبیشتر

این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است #مهدیه

باز آ… . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سعدی . این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است . ای باد بوستان مگرت نافه در میان وی مرغ آشنا مگرت نامه در پر است . بوی بهشت می‌گذرد یابیشتر

ماه فرو مانَد از جمال محمّد #پیامبراسلام_سعدی_شیرازی

مدح و میلادیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سعدی . ماه فرو مانَد از جمال محمّد سرو نباشد به اعتدال محمّد . قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدرِ با کمال محمّد . وعدهبیشتر

دسته بندی درختی