زبدةالاشعار

موضوع:سلمان ساوجی

الهی، الهی، خطا کرده ایم #مناجات #سلمان_ساوجی

مناجات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_الهی_به_خوبان_عالم_قسم مشابه . سلمان ساوجی . الهی، الهی، خطا کرده ایم تو بر ما مگیر آنچه ما کرده ایم . گنه کارم و عذر خواهم توئی چه حاجت بپرسش؟ گواهم توئی . به گیتیبیشتر

هر دل که در هوای جمالش مجال یافت #پیامبراسلام_سلمان_ساوجی

در نعت پیامبر (ص) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سلمان ساوجی . هر دل که در هوای جمالش مجال یافت عَنقای همّتش دو جهان زیر بال یافت . هر جا که در بلای ولایش گرفت انس از نعمت و نعیم دو عالم ملال یافت . آداب خدمتبیشتر

بی گل رویت ندارد، رونقی بستان ما #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . . مرحوم سلمان ساوجی . بی گل رویت ندارد، رونقی بستان ما بی حضورت، هیچ نوری نیست، در ایوان ما . گر بسامان سر کویش رسی ای باد صبح عرضه داری شرح حال بی سرو سامان ما . در دل ما،بیشتر

دسته بندی درختی