زبدةالاشعار

موضوع:سنایی

جهان پر درد می‌بینم دوا کو #پندیات_سنایی

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سنائی غزنوی . جهان پر درد می‌بینم دوا کو دل خوبان عالم را وفا کو . ور از دوزخ همی ترسی شب و روز دلت پر درد و رخ چون کهربا کو . بهشت عدن را بتوان خریدن ولیکن خواجه را در کفبیشتر

روحی فداک ای محتشم لبیک لبیک ای صنم #پیامبراسلام_سنایی

در مدح حضرت خاتم الانبیا (ص) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حکیم سنایی غزنوی . روحی فداک ای محتشم لبیک لبیک ای صنم ای رای تو شمس‌الضحی وی روی تو بدرالظلم . مایه ده آدم تویی میوۀ دل مریم تویی همشهری زمزم تویی یابیشتر

ای دل غافل مباش خفته درین مرحله #پندیات_سنایی

موعظه سنایی ای دل غافل مباش خفته درین مرحله طبل قیامت زدند خیز که شد غافله روز جوانی گذشت موی سیه شد سپید پیک اجل در رسید ساخته کن راحله آنکه ترا زاد مرد و آنکه ز تو زاد رفت نیست ازین جز خیال نیست از آن جز خله خیزو درینبیشتر

دسته بندی درختی