زبدةالاشعار

موضوع:سوگنامه اشتهاردی

#مصائب_ورود_شام 1 #ورود_شام_متن_روضه

ذکر مصائب از زبان امام سجاد علیه السلام   از گفتنیهای غم انگیز اینکه روزی امام سجاد علیه السلام در بازار دمشق عبور می کرد منهال بن عمرو با او روبرو شد و عرض کرد: چگونه روز را به شب آوردی ای پسر رسول خدا صلی اللهبیشتر

دسته بندی درختی