زبدةالاشعار

موضوع:سید آقا بانان خجسته

زهرا آدی اورکلره روح و صفا وئرر #فاطمیه_خجسته

در مدح و منقبت حضرت زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید آقا بانان خجسته . زهرا آدی اورکلره روح و صفا وئرر بیر کیمیادی عالم خیر و عطا وئرر . زهرا آدین بوشعره سرآغاز ایلورم چون اسم پاکی دللره شهد و شفابیشتر

دسته بندی درختی