زبدةالاشعار

موضوع:سید حمیدرضا برقعی

ناگهان صومعه لرزید از آن دقّ‌ الباب #مباهله #برقعی

‍ مباهله ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید حمید رضا برقعی . ناگهان صومعه لرزید از آن دقّ‌ الباب اهل آبادی تثلیث پریدند از خواب . رجز مأذنه‌ها لرزه به ناقوس انداخت راهبان را همه در ورطۀ کابوس انداخت . قصۀ فتنه وبیشتر

می ایستم امروز خدا را به تماشا #اکبریه_برقعی

مدح و میلادیه حضرت علی اکبر (ع) . . . سید حمید رضا برقعی . . می ایستم امروز خدا را به تماشا ای محو شکوه تو خداوند سراپا . ای جان جوان مرد به دامان تو دستم من نیز جوانم، ولی افتاده ام از پا . آتش بزن آتش به دلم، کار دلمبیشتر

شب همان شب که سفر مبدأ دوران می شد #حیدریه

لیلة المبیت (1) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید حمید رضا برقعی . شب همان شب که سفر مبدأ دوران می شد خط به خط باور تقویم مسلمان می شد . شب همان شب که جهانی نگران بود آن شب صحبت از جان پیمبر به میان بود آن شب بیشتر

دسته بندی درختی