زبدةالاشعار

موضوع:سید حمیدرضا برقعی

ناگهان صومعه لرزید از آن دقّ‌ الباب #مباهله #برقعی

‍ مباهله ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید حمید رضا برقعی . ناگهان صومعه لرزید از آن دقّ‌ الباب اهل آبادی تثلیث پریدند از خواب . رجز مأذنه‌ها لرزه به ناقوس انداخت راهبان را همه در ورطۀ کابوس انداخت . قصۀ فتنه وبیشتر

می ایستم امروز خدا را به تماشا #اکبریه #برقعی

مدح و میلادیه حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید حمید رضا برقعی . می ایستم امروز خدا را به تماشا ای محو شکوه تو خداوند سراپا . ای جان جوان مرد به دامان تو دستم من نیز جوانم، ولی افتاده ام ازبیشتر

شب همان شب که سفر مبدأ دوران می شد #حیدریه

لیلة المبیت (1) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید حمید رضا برقعی . شب همان شب که سفر مبدأ دوران می شد خط به خط باور تقویم مسلمان می شد . شب همان شب که جهانی نگران بود آن شب صحبت از جان پیمبر به میان بود آن شب بیشتر

به منبر می رود دریا، به سویش گام بردارید #صادقیه #برقعی

حضرت امام صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . سید حمید رضا برقعی . به منبر می رود دریا، به سویش گام بردارید هلا! اسلام را از چشمهٔ اسلام بردارید . مبادا از قلم ها جابیفتد واژه ای اینک که بر منبر قدحبیشتر

دسته بندی درختی