زبدةالاشعار

موضوع:سید حمید موسوی میانجی

آتام اوغلی سنون جسم شریفون زیب میداندور #حسینیه_سیدحمیدموسوی_میانجی

زبانحال قهرمان کربلا در بالین حضرت امام حسین (ع ) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید حمید موسوی میانجی . آتام اوغلی سنون جسم شریفون زیب میداندور منیمده لاله تک قلبیم مصیبتدن دولی قاندور . سنون سینون مشبکدوربیشتر

دسته بندی درختی