زبدةالاشعار

موضوع:سید عباس حسینی جوهری

چون حسن با اجل شد برابر #حسنیه_سیدعباس_حسینی

شهادت پیامبر اسلام (ص) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید عباس حسینی جوهری . چون حسن با اجل شد برابر در دم مرگ با حال مضطر گفت از سوز دل با برادر ای برادر امان از جدایی . . ای حسین ای مه بی قرینه دیدی آخربیشتر

ای دل بیا که موسم آه و فغان رسید #پیامبراسلام_سیدعباس_حسینی

شهادت پیامبر اسلام (ص) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید عباس حسینی جوهری . ای دل بیا که موسم آه و فغان رسید یعنی عزای خاتم پیغمبران رسید . اسلم خوارو عزت ایمان بباد رفت از این مصیبتی که باسلامیان رسید بیشتر

در کوفه بزیر تیغ خونبار #مسلمیه_سیدعباس_حسینی

زبانحال حضرت مسلم (ع) با حسین مظلوم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید عباس حسینی جوهری (ذاکر) . در کوفه بزیر تیغ خونبار می گفت بناله مسلم زار کای ابن عم غریب بی یار دیگر بقیامت است دیدار ای شاه زمانبیشتر

کجا رفتند اصحاب کبارم #حسینیه_سیدعباس_حسینی

خطاب امام غریب(ع) به ابدان شهدا(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید عباس حسینی جوهری (ذاکر) . کجا رفتند اصحاب کبارم که من اینسان غریب و خوار و زارم . کجایی ای علی اکبر جوانم کجائی قاسم ای آرام جانم بیشتر

آل پیغمبر که دین را زیورند #امامزادگان #سیدعباس_حسینی

فی فضیلة السّادات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید عباس حسینی جوهری (ذاکر) . آل پیغمبر که دین را زیورند شافع امّت بروز محشرند . ذاتشان بهتر ز هر ذات امده عقل اندر وصفشان مات آمده . از همه خوبان بدانشانبیشتر

با غم عشق تو تا یار دل زار من است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید عباس حسینی جوهری . با غم عشق تو تا یار دل زار من است بهتر از خلد برین گوشۀ بیت الحزن است . نه غم حور و نه اندیشۀ جنت دارم از زمانی که مرابیشتر

دسته بندی درختی