زبدةالاشعار

موضوع:سید عباس حسینی جوهری

کجا رفتند اصحاب کبارم #حسینیه #سیدعباس_حسینی

خطاب امام غریب(ع) به ابدان شهدا(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید عباس حسینی جوهری (ذاکر) . کجا رفتند اصحاب کبارم که من اینسان غریب و خوار و زارم . کجایی ای علی اکبر جوانم کجائی قاسم ای آرام جانم بیشتر

آل پیغمبر که دین را زیورند #امامزادگان #سیدعباس_حسینی

فی فضیلة السّادات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید عباس حسینی جوهری (ذاکر) . آل پیغمبر که دین را زیورند شافع امّت بروز محشرند . ذاتشان بهتر ز هر ذات امده عقل اندر وصفشان مات آمده . از همه خوبان بدانشانبیشتر

با غم عشق تو تا یار دل زار من است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید عباس حسینی جوهری . با غم عشق تو تا یار دل زار من است بهتر از خلد برین گوشۀ بیت الحزن است . نه غم حور و نه اندیشۀ جنت دارم از زمانی که مرابیشتر

دسته بندی درختی