زبدةالاشعار

موضوع:سیمین میرآفتاب

دو گل در باغ هستی ، هم زمان امشب شکوفا شد #17ربیع_سیمین_میرآفتاب

میلادیه حضرت خاتم الانبیاء (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بانو سیمین میرآفتاب . دو گل در باغ هستی ، هم زمان امشب شکوفا شد به دریای دل ما از شعف وز شور ، غوغا شد ! . عجب لطف و صفابیشتر

دسته بندی درختی