زبدةالاشعار

موضوع:شامخ تبریزی

بسر زین خدمت شاهانه تاج و افسری دارم #عالم_ذر #شامخ_تبریزی

عالم الست . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج یوسف شامخ تبریزی (سماورچی) . بسر زین خدمت شاهانه تاج و افسری دارم من ار پیرم ولی عشق جوانی بر سری دارم . غلام درگه شاهم غلام درگهم شاهان گدای شاهم و چون شهبیشتر

دسته بندی درختی