زبدةالاشعار

موضوع:شاه نعمت الله ولی

دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن #حیدریه_شاه_نعمت_الله_ولی

مدح حضرت امیرالمومنین ، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شاه نعمت الله ولی . دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن دست دل در دامن آل عبا باید زدن . نقش حُب خاندان بر لوح جان بایدبیشتر

دسته بندی درختی