زبدةالاشعار

موضوع:شاکی خویی

قوپدی طوفان بلا کرببلادن بو گئجه

شب عاشورا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم شاکی خوئی . قوپدی طوفان بلا کرببلادن بو گئجه مهلت آلدی شه دین قوم دغادن بو گئجه . . بو گئجه لرزه ایدوب آغلادی نه طاق سما بو گئجه جمله ملائک ایلدی شور و نوا عالمی غمبیشتر

گل بئلیم سیندی باجی آغلا علمداریم ئولوب #عباسیه_شاکی_خویی

زبانحال حضرت امام حسین(ع)به حضرت زینب(س) در شهادت برادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . شاکی خویی . گل بئلیم سیندی باجی آغلا علمداریم ئولوب دور ایاقه جگریم یاندی سپهداریم ئولوب . . باجی گل رونق پرگار و جلالیمبیشتر

دسته بندی درختی