زبدةالاشعار

موضوع:شریف الواعظین

شاه دین گفتا چو من، از خویشتن دل برگرفتم #حسینیه_شریف_الواعظین

ورود ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شریف الواعظین . شاه دین گفتا چو من، از خویشتن دل برگرفتم تا ز خود دل برگرفتم، کام از دلبر گرفتم . من به چشم جان، به غیر از روی جانان را نبینم زانکه در روز ازل،بیشتر

دسته بندی درختی