زبدةالاشعار

موضوع:شعاعی اردبیلی

ای قوم بی شرم و حیا بو عالمه مولا منم #حسینیه_شعاعی_اردبیلی

اتمام حجت امام حسین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم محمود شعاعی اردبیلی . ای قوم بی شرم و حیا بو عالمه مولا منم ماه محرّم تشنه سی سلطان عاشورا منم . . منسیز بنا دوتماز بو گون ترکیب عالم بند و بست منسیزبیشتر

دسته بندی درختی