زبدةالاشعار

موضوع:شعاع تبریزی

گل آهوی حرم اوخلاندی زینب #اصغریه #شعاع_تبریزی

شهادت حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شعاع تبریزی . گل آهوی حرم اوخلاندی زینب بالام اوخلاندی قلبیم یاندی زینب . نجه آهو نجه اوچی نجه اوخ که شرحی غملی بیر دیواندی زینب . یارالی صید الیمدهبیشتر

بیر آز یواش یرى اى لیلینین پناهی اوغول #اکبریه #شعاع_تبریزی

زبانحال حضرت لیلا در وداع حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شعاع تبریزی . بیر آز یواش یرى اى لیلینین پناهی اوغول بیله شتابیله گئتمه بو شاهراهی اوغول . او سرو قامته قوی بیر دولی گوزیله باخومبیشتر

رشک طور آفاقی بیر خورشید انور ایلدی #کاظمیه #شعاع_تبریزی

ولادت حضرت موسی بن جعفر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شعاع تبریزی . رشک طور آفاقی بیر خورشید انور ایلدی نور زیبای رخ موسی بن جعفر ایلدی . . عالم معناده حیران قویدی موسانی بو نور شعشعاتیندن او نورونبیشتر

مسلمه ای اهل کوفه چوخ جسارت ایلدوز #مسلمیه #شعاع_تبریزی

شهادت حضرت مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شعاع تبریزی . مسلمه ای اهل کوفه چوخ جسارت ایلدوز آدوزی مسلم قویوب دینه خیانت ایلدوز . . من حسین بن علینون جانبیندن نایبم ظاهراً مغلوب گورسز باطناً منبیشتر

ایدن رشگ جنان بو گون جهانی بیر ضیا اولدی #رضویه #شعاع_تبریزی

ولادت حضرت امام رضا (ع) گریز به شهادت . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شعاع تبریزی . ایدن رشگ جنان بو گون جهانی بیر ضیا اولدی شعاع حسن سلطان سریر ارتضا اولدی . . اولان موسی ابن جعفردن نشانه حجت داور قدم تابیشتر

ابن ملجم ایلدی ظلمنده طغیان یاعلى #حیدریه #شعاع_تبریزی

ضربت خوردن حضرت امیر (ع) گریز به شهادت حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شعاع تبریزی . ابن ملجم ایلدی ظلمنده طغیان یاعلى اولدی ظلموندن خراب ارکان ایمان یاعلی . . صبح وقتنده مرادی اول خبیثبیشتر

بو گونون مثلنده باتدی ظلمله شمس هدایت #حیدریه #شعاع_تبریزی

شهادت حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_ویرن_ویرانه_یرده … . مرحوم شعاع تبریزی . بو گونون مثلنده باتدی ظلمله شمس هدایت ماسوانی قویدی آغلار حشره دین شاه ولایت . . داد اوساعتدن گوروبلر شمسبیشتر

عمل گر چه بدون اطلاع کبریا اولماز #مناجات #شعاع_تبریزی

فی التوحید گریز به وداع امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شعاع تبریزی . عمل گر چه بدون اطلاع کبریا اولماز اولان بسم اللهیله ابتدا بی انتها اولماز . . چاتارمقصوده هر کیم سوز باشندا ذکر ایده هوبیشتر

دسته بندی درختی