زبدةالاشعار

موضوع:شهاب یزدی

چشمم از اشک پُر و مشک من از آب، تهی است #عباسیه_شهاب_یزدی

زبانحال حضرت اباالفضل علیه السلام . .   ✍️ #زبدةالاشعار ✍️   .   🆔: @nohe_torki . سید شهاب الدین موسوی یزدی . چشمم از اشک پُر و مشک من از آب، تهی است جگرم، غرقه به خون و تنم از تاب، تهی است . گفتم از اشک کنم، آتش دل رابیشتر

دسته بندی درختی