زبدةالاشعار

موضوع:شهیدی زنجانی

عشقه باخ کشور جانانه حسین جان گتوروب #ورود_کربلا_شهیدی_زنجانی

ورود به کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عبدالواسع شهیدی زنجانی . عشقه باخ کشور جانانه حسین جان گتوروب کربلا دشتینه یتمیش ایکی قربان گتوروب . . عشق سرکشدی ولی هر کسی رسوا ایلمز یاندورار عشق اودیبیشتر

دسته بندی درختی