زبدةالاشعار

موضوع:شکوهی تهرانی

چند داری چشم امّید، ای دلا! از روزگار #عسکریه_شکوهی_تهرانی

پندیات #گریز به مدح و شهادت امام حسن عسکری و دفن شهدای کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شکوهی تهرانی . چند داری چشم امّید، ای دلا! از روزگار؟ پایدار هرگز نمانَد عالم ناپایدار . این عجوزه، از جبال تختبیشتر

دسته بندی درختی