زبدةالاشعار

موضوع:شیخی اردبیلی

نه روادور بابا جان دلده بو غملر قالسین #اکبریه_شیخی_اردبیلی

وداع حضرت علی اکبر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شیخی اردبیلی . نه روادور بابا جان دلده بو غملر قالسین گیده میدانه هامی خیمده اکبر قالسون . . تنگه گلدیم داخی من ذلّت دنیادن آتا جانه یتدیم بو قدر طعنۀبیشتر

دسته بندی درختی