زبدةالاشعار

موضوع:صادقی فرد

مین مین اوجالان قصر بیر آلچاق داغا دَیمَز #پندیات_صادقی_فرد

پندیات . . . مرحوم صادقی فرد . مین مین اوجالان قصر بیر آلچاق داغا دَیمَز ظلم اوسته دوران قله، اَسَن چارداغا دَیمَز . یوز پارچا تیکانلیق دره باغبان باخیمیندان بیر باغچا قرنفیل بیتیره ن توپراغا دَیمَز . حشمت لی سرای لاردابیشتر

دسته بندی درختی