زبدةالاشعار

موضوع:صاعد تبریزی

قانوی توکدی ستمله فرقۀ اعدا بو چولده #کوچ_کربلا #صاعد_تبریزی

کوچ از کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صاعد . قانوی توکدی ستمله فرقۀ اعدا بو چولده آیۀ ذبح عظیمی ایلدون معنی بو چولده . . گر اولوب تکمیل دین حقّه عالمده امامت ظاهر ایلوبدی بو دینی وقعۀ امر شهادت محوبیشتر

آغلاما آغلار گوزون قربانی صبر ائت آغلاما #اصغریه_صاعد_تبریزی

زبانحال حضرت رباب (س) به علی اصغر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صاعد . آغلاما آغلار گوزون قربانی صبر ائت آغلاما یوخ سودوم آغلاتما بو نالانی صبر ائت آغلاما . . باغلیوب سو یولارین بو چولده قوم اشقیا سنبیشتر

گوز آچ یاتما قوم اوستونده امیر لشگریم قارداش #عباسیه_صاعد_تبریزی

زبانحال امام حسین (ع) در بالین حضرت ابوالفضل (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_اصغر_مه_انور … 7 سبک مشابه . مرحوم صاعد تبریزی . گوز آچ یاتما قوم اوستونده امیر لشگریم قارداش سپهداریم علمداریم بوبیشتر

دسته بندی درختی