زبدةالاشعار

موضوع:صبا تبریزی

فلک معصومیه اول گون که قم شهرین نشان ویردی #حضرت_معصومه_صبا_تبریزی

در شهادت حضرت معصومه (س) . . . مرحوم صبا تبریزی . . فلک معصومیه اول گون که قم شهرین نشان ویردی آیردی خانمانیندن مکان جاویدان ویردی . . ز بس قارداش فراقینده دلی اندوهیله دولدی سارالدی گول کیمی رنگ جمالی گون به گون سولدیبیشتر

دسته بندی درختی