زبدةالاشعار

موضوع:صفائی زنجانی

ای ننم فاطمه یادگاری #حسنیه_صفایی_زنجانی

حضرت امام حسن(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_قلم… #سبک_جامه_عشقیوی… #سبک_کاروان_رفته… . صفائی زنجانی . . ای ننم فاطمه یادگاری ایلمه بیر بئله آه وزاری قربان اوللام سنون اللریوهبیشتر

دسته بندی درختی