زبدةالاشعار

موضوع:صفا تویسرکانی

چو لاله داغدار و دلغمین است #حضرت_ام_البنین_صفا_تویسرکانی

حالات حضرت ام البنین(س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . صفا تویسرکانی . چو لاله داغدار و دلغمین است زبان حال آن مادر چنین است . همی فرمود با قلب حزینی اویلی کیف لی ام البنینی . که یعنی من کجا ام البنینم که بابیشتر

دسته بندی درختی