زبدةالاشعار

موضوع:ضامن اصفهانی

طوطی طبعم ز نو خوش نغمه مستانه کرد #حضرت_رقیه_ضامن_اصفهانی

مرثیه حضرت رقیه علیها سلام در خرابه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمود وزنه (ضامن اصفهانی) . طوطی طبعم ز نو خوش نغمه ی مستانه کرد وز نوای جانگدازش عالمی دیوانه کرد . یادم آمد از زمانی کان یزید بی حیا جایبیشتر

ای بهین بانوی عالم بنت ختم انبیا #فاطمیه_ضامن_اصفهانی

توسل به حضرت صدیقه کبری ، حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمود وزنه ( ضامن اصفهانی ) . ای بهین بانوی عالم بنت ختم انبیا وی مهین خاتون محشر زوج شاه اولیا مادر شبیر و شبر شیعیان را رهنمابیشتر

فلک خرابه کجا منزل عزیزانست #حضرت_رقیه_ضامن_اصفهانی

ذکر مصیبت خرابه شام زبانحال حضرت رقیه خاتون . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمود وزنه (ضامن اصفهانی) . فلک خرابه کجا منزل عزیزانست چگونه جای عزیزان بکنج ویرانست . بشهر شام مگر منزلی نبود ای چرخ که در خرابه مکانبیشتر

رخشنده روز و شب چو مه و مهر خاور است #اکبریه_ضامن_اصفهانی

در مدح حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ضامن اصفهانی . رخشنده روز و شب چو مه و مهر خاور است از جان هر آنکه را که بدل مهر اکبر است . اکبر که هست زاده ی لیلای دلغمین آرام جان حضرت زهرای اطهر است بیشتر

دسته بندی درختی