زبدةالاشعار

موضوع:ضیائی اردبیلی

ایستیوب گورسون منی قان ایچره جانانیم منیم #حسینیه_ضیائی_اردبیلی

اتمام حجت امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ضیائی اردبیلی . ایستیوب گورسون منی قان ایچره جانانیم منیم ایلرم جانانه قربان اولسا مین جانیم منیم . . تاجر عشقم من اولدوم قید ملکیندن بری نقد جانبیشتر

دسته بندی درختی