زبدةالاشعار

موضوع:عابد صادقپور

ای اهالی مدینه شهرون افتخاری گلدی #ورود_مدینه_صادقپور

ورود به مدینه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عابد صادق پور . ای اهالی مدینه شهرون افتخاری گلدی پیشواز ایدون سفردن زینبون قطاری گلدی . . دولدوروب نوای زینب بو جهان فتنه خیزی یوخ بیلن قالوب نه حاله اهل عالمونبیشتر

دسته بندی درختی