زبدةالاشعار

موضوع:عاصم اردبیلی

پرپر اولدی یاسمن دردا گلستان آغلادی #عباسیه_آرمین_عاصم

حالات حضرت ابوالفضل (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . آرمین عاصم اردبیلی (سالک) . پرپر اولدی یاسمن دردا گلستان آغلادی قاره یئللر نوحه خوان اولدی نیستان آغلادی . . کهکشان محنتی تصویره چکدی نینوا ماسوا نی تک بوبیشتر

دسته بندی درختی