زبدةالاشعار

موضوع:عاصم زنجانی

کیمدور برای حوزۀ دین باقر العلوم #باقریه #عاصم_زنجانی

مدح و میلادیه حضرت امام محمد باقر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عاصم زنجانی . کیمدور برای حوزۀ دین، باقر العلوم غیر از امام اهل یقین، باقرالعلوم . . همنام جدّی اسمی محمّد دور اول وجود وصف کمالینه نهبیشتر

دسته بندی درختی