زبدةالاشعار

موضوع:عباسعلی دهقان

باشه قرآنی توتوب ایلروخ افغان العفو #شب_قدر #عباسعلی_دهقان

شب قدر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج عباسعلی دهقان(صاحب) . باشه قرآنی توتوب ایلروخ افغان العفو چوخ گناه ایله موشوخ قادر سبحان العفو . شیطانون باخموشوخ الله بیلیسن سوزلرینه آلّادوبدوربیزی ملعونیدی شیطان ،بیشتر

باشه قرآن توتارام گوزلری گریان الله #شب_قدر #عباسعلی_دهقان

شب قدر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج عباسعلی دهقان(صاحب) . باشه قرآن توتارام گوزلری گریان الله چوخ گناه ایله میشم ایلورم افغان الله . باخمویوب چوخ سوزیوه منده ایتوردیم ئوزیمی آلادوب من بیلیرم چوخ منی شیطانبیشتر

دسته بندی درختی