زبدةالاشعار

موضوع:عباس عبدی اردبیلی

امشب ای یاران شب درد و فراق و ماتم است #فاطمیه_عبدی_اردبیلی

در مصیبت حضرت زهرا ( س ) . . . عباس عبدی اردبیلی . امشب ای یاران شب درد و فراق و ماتم است شهر یثرب از فراق فاطمه غرق غم است . گریه کن ای چشم عالم بشکنی بغض گلو زان که اشک دیده ها برداغ دل ها مرهم است . سوی بابا میرود بابیشتر

دسته بندی درختی