زبدةالاشعار

موضوع:علیرضا خاکسار

از درد زمانه ی فلج میخوانم #لیلةالرغائب #علیرضا_خاکسار

#لیلةالرغائب
.
از درد زمانه ی فلج میخوانم
از ساحت آخرین حجج میخوانم
در خلوت لیلة الرغائب قطعا
عجل لولیک الفرج میخوانم
.
.
✔️ #علیرضا_خاکسار
.
#لیلةالرغائب #علیرضا_خاکسار
#مهدیه_فارسی
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

دسته بندی درختی