زبدةالاشعار

موضوع:علیرضا شیرانی

دوباره با ترور کفار بی دین #علیرضا_شیرانی

در سوگ #شهید_هسته_ای . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علیرضا شیرانی تبریزی . دوباره با ترور کفار بی دین چه دانشمندی از ایران گرفتند عدو با نقشه فخری زاده را کشت شهید هسته ای قربان گرفتند . . تمام ملت ایران بهبیشتر

دسته بندی درختی