زبدةالاشعار

موضوع:علی هاشمی

نقطۀ عشقیوه بیجا دگی پرگار اولدوم #اربعین_علی_هاشمی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علی هاشمی . نقطۀ عشقیوه بیجا دگی پرگار اولدوم من الست عالمی بو دامه گرفتار اولدوم . جام عشقون که منی مست ایلیوب ائتدی خمار جلوۂ یاری گوروب باده ده هوشیار اولدوم . عشقیمونبیشتر