زبدةالاشعار

موضوع:عمان سامانی

احمد آن دیباچه ی دیوان کل #پیامبراسلام #عمان_سامانی

مدح و میلادیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عمّان سامانی . احمد آن دیباچه ی دیوان کل احمد آن سردفتر و ختم رسل . مطلعُ التوحیدِ سلطان ازل مقطعُ العنوانِ حیّ لم یزل بیشتر

گشت تیغ لامثالش، گرم سیر

#فرشتگان_در_قتلگاه #جبرائیل_در_قتلگاه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم عمّان سامانی . گشت تیغ لامثالش، گرم سیر از پی اثبات حق و نفی غیر . ریخت بر خاک از جلادت خون شرک شست ز آب وحدت از دین رنگ و چرک . جبرئیلبیشتر

دسته بندی درختی