زبدةالاشعار

موضوع:غروی اصفهانی

دل فسرده من همچو طالع منحوس #رضویه_کمپانی

مدح حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شیخ محمد حسین غروی اصفهانی ( کمپانی ) . دل فسرده من همچو طالع منحوس چنان نخفته که خیزد ز جا به بانگ خروس . دلی که عکس جمال ازل بدی ز اول در آخربیشتر

صبح سعادت دمید یاد صبوحى به خیر #مبعث #کمپانی

بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شیخ محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی ) . صبح سعادت دمید یاد صبوحى به خیر صومعه بر باد رفت، دور بیفتاد دیر یار غیور است و نیست، نام و نشانىبیشتر

باز طبعم را هوای بادۀ گلگون بود #جوادیه_کمپانی

فی مدح الامام ابی جعفر الجواد علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . آیت الله حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی . باز طبعم را هوای بادۀ گلگون بود در سرم شور و نوا و نغمۀ موزون بود . نوبهار است و کنار یار، ساقیبیشتر

دسته بندی درختی