زبدةالاشعار

موضوع:فانی اهری

ای ساربان اماندور ساخلا بو غم قطاری #اربعین_فانی_اهری

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمود فانی اهری . ای ساربان اماندور ساخلا بو غم قطاری بو چولده دور یقیناً قارداشمین مزاری . . عطر حسیندن اولدی گلزار جان معطّر شوق لقای جانان الدن آلوب قراری . بیشتر