زبدةالاشعار

موضوع:فتح اله خدانواز (نوازی)

تعریف اولوب بو سوز منه بیر دلفکاریدن

شفاگرفتن یک مریض از حضرت علی اصغر(ع) . ✍️زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . فتح الله خدانواز . تعریف اولوب بو سوز منه بیر دلفکاریدن گلمیشدیلر زیارت ایچون شهر ساری دن . آدی محمدیدی برومند بیر جوان دردیم دیوردی بیرگونی گچدیبیشتر

دسته بندی درختی