زبدةالاشعار

موضوع:فدایی مازندرانی

خون شد دلم ز حسرت خونین دلان چند #دیر_راهب_فدایی_مازندرانی

دیرراهب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم فدایی مازندرانی . خون شد دلم ز حسرت خونین دلان چند دارم نهان باین دل پرخون فغان چند . آه از دمیکه آل علی را اسیروار بردند سوی شام بخواری خسان چند . برناقه هراسیربیشتر

تا کلک غم به لوح مصیبت رقم کشید #ورود_محرم_فدایی_مازندرانی

در واقعه کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم فدائی مازندرانی . تا کلک غم به لوح مصیبت رقم کشید نقشی چو نقش محنت او خامه کم کشید . دست قضا قضیّۀ او را چو زد رقم بر لوحۀ مصیبت یحیی قلم کشید . ازحسرتش سپهربیشتر

دسته بندی درختی